PERSONDATAPOLITIK

For:

Inovium (Leverandør)
CVR-nr.: 34205477
Dalslandsgade 10
2300 København S
E-mail: kontakt@inovium.dk
Telefon: 50403990
Hjemmeside: inovium.dk

 

Hos Inovium tager vi behandlingen af dine personoplysninger meget alvorligt. Formålet med denne Persondatapolitik er på klar og overskuelig vis, at beskrive hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

1. Indledning

1.1 Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af cookies (herefter ”Politikken”) beskriver, hvordan Inovium som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig når du besøger og bruger Inovium’s online produkter (herefter ”Produkt”). Når du anvender vores Produkt og afgiver dine personoplysninger til os accepterer du, at denne Politik finder anvendelse.

2. Personoplysninger og formål

2.1 Ved brug af vores Produkt, indsamler vi oplysninger om dig ved brug af cookies. Disse oplysninger omfatter din browsertype, dine søgninger på vores Produkt, din IP-adresse og informationer om din computertype (herefter ”Cookiedata”), som bruges til at forbedre vores Produkt, konvertering på vores hjemmeside og til målrettet markedsføring.
2.2 Vi indsamler og behandler personoplysninger om dig for at kunne levere Produkt korrekt til vores kunder. Disse data er både indsamlet af os og afgivet af dig og omfatter navn, adresse, e-mail, telefonnummer, log over aktivitet ved brug af Produkt (herefter ”Generelle Kundedata”).
2.3 Du anmodes om ikke at indtaste følsomme personoplysninger nogen steder i vores Produkt, herunder i kommentarfelter, supportchat o. lign. Følsomme personoplysninger omfatter blandt andet CVR-nr., race, etnicitet, religion, seksuel orientering, helbred og politisk standpunkt, samt økonomiske oplysninger og kodeord.

3. Behandlingsgrundlag

3.1 Vores behandling af Cookiedata foretages for, at forbedre brugeroplevelsen af vores Produkt og for at tilbyde vores kunder de mest relevante tilbud.
3.2 Vores behandling af dine Generelle Kundedata foretages for, at opfylde aftalen om køb af vores produkter med dig.

4. Videregivelse af personoplysninger

4.1 Dine personoplysninger videregives kun til andre, hvis lovgivningen tillader det.
4.2 Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører (herefter "Databehandlere") for at levere vores tjenester bedst muligt, som i visse tilfælde behandler dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Databehandlerne benytter kun dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningens krav til Databehandlere.

5. Opbevaring af personoplysninger

5.1 Dine personoplysninger slettes løbende, når de ikke længere er relevante for de formål, som vi har indsamlet dem til. Vi beholder dog dine personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det f.eks. bogføringsdata omfattet af bogføringsloven.

6. Rettigheder som registreret

6.1 Som registreret omfatter dine rettigheder følgende:
- Ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.
- Ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.
- Ret til i visse tilfælde at få slettet visse af dine personoplysninger.
- Ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, så vi kun opbevarer dine personoplysninger i en bestemt periode.
- Ret til dataportabilitet af personoplysninger, du har afgivet til os, som vi har indsamlet med dit samtykke, eller personoplysninger til opfyldelse af en kontrakt med dig.
- Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.
- Ret til at tilbagekalde dit samtykke til vores behandling af din personoplysninger, hvorefter personoplysningerne vil blive slettet.
6.2 For at benytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig per e-mail kontakt@Inovium.dk.
6.3 Klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan ske ved henvendelse til Datatilsynet www.datatilsynet.dk

7. Ændringer af Politikken

7.1 Internettets udvikling, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre denne Politik. I så fald rettes datoen for “sidst opdateret” anført i denne Politik. I tilfælde af væsentlige ændringer får du besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside og/eller en e-mail.

8. Affiliates

8.1 Vi benytter reklamer fra diverse affiliate netværk på vores hjemmeside. For at vi kan få betaling for de reklamer vi benytter sker der en registrering når du klikker på en reklame/et reklamelink. Vores Affiliatepartnere lægger en cookie og registrerer IP-adresse m.m. for at kunne spore når et salg/lead kommer fra os. Oplysningerne bruges udelukkende til dette formål. Vi har givet vores affiliatepartnere lov til registrere, opbevare og behandle de nævnte data i overenstemmelse med deres persondatapolitik.

9. Kontakt

9.1 Har du spørgsmål eller kommentarer til denne Politik, eller ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på kontakt@inovium.dk
Denne version er sidst opdateret den 1. januar 2019.